Σχετικά με εμάς

Η Greek Funerals OnLine αποτελεί την πρώτη startup στην Ελλάδα που προσφέρει εξειδικευμένες digital υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τελευταίας φροντίδας – γραφεία τελετών.
Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τομέα παροχής υπηρεσιών και η συντελούμενη ψηφιακή μετάβαση, αποτέλεσαν την πρόκληση που χρειαζόταν η ομάδα μας.
Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την δυναμική των δεκάδων οικογενειακών επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των συνεργατών μας και την εξέλιξη τους, σε ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων.

Φόρμα επικοινωνίας

Α. Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί την πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει σκοπό να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρεία με την επωνυμία «GREEK FUNERALS ONLINE Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, οδός Μολοσσών, αριθ. 5, με ΑΦΜ 801728584 της Δ.Ο.Υ. Α’, Β’ Ιωαννίνων, ως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία συνιστά και τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Η Εταιρεία διαχειρίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα και προσοχή το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της με σεβασμό στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τους όρους της παρούσας πολιτικής σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι όροι αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν και να ανανεωθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και οι χρήστες της ιστοσελίδας https://e-teletes.gr/ (εφεξής «Ιστοσελίδα») και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής, θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τους παρόντες όρους για τυχόν τροποποιήσεις.

Β. Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα»).

Γ. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
H Eταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών της, τα οποία παρέχονται από αυτούς, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή και της φόρμας ηλεκτρονικής παραγγελίας που διαθέτει η Ιστοσελίδα στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και αναλογικό σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και μόνο προς τον σκοπό της επικοινωνίας με τον χρήστη προκειμένου να απαντηθεί οποιοδήποτε ερώτημα έχει τεθεί ή προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χρήστες – πελάτες και να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παραγγελίες αυτών των καταναλωτών – πελατών σε σχέση με τα πακέτα που επιλέγουν να αγοράσουν μέσω της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής.
Ειδικότερα, η Εταιρεία μας συλλέγει αποκλειστικά τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχει ο ίδιος ο χρήστης είτε δια της συμπληρώσεως της σχετικής φόρμας επικοινωνίας, είτε δια της αποστολής e-mail, είτε δια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε διά της φόρμας ηλεκτρονικής παραγγελίας. Τα δεδομένα αυτά είναι το πλήρες όνομα, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, η διεύθυνση κατοικίας και τυχόν στοιχεία τα οποία ο ίδιος ο χρήστης δηλώνει στην φόρμα επικοινωνίας/παραγγελίας, στο σχετικό e-mail ή στην τηλεφωνική κλήση. Επιπλέον, σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας γίνεται ηχογράφηση της τηλεφωνικής κλήσης. Ειδικότερα.
Όταν ο χρήστης καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης ή δίνει τα στοιχεία του προκειμένου να τον καλέσει εκπρόσωπός μας, προκειμένου να προβεί σε νέες παραγγελίες προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή για να ενημερωθεί για υφιστάμενες παραγγελίες, η Εταιρεία μας προβαίνει στην καταγραφή των κλήσεων στο πλαίσιο διασφάλισης απόδειξης των συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, ο χρήστης λαμβάνει ενημέρωση μέσω ηχογραφημένης ειδοποίησης ότι η κλήση θα ηχογραφηθεί πριν από την έναρξη της τηλεφωνικής συνομιλίας. Μέσω της ηχογράφησης η Εταιρεία μας δύναται να αποδείξει τα όσα συμφωνήθηκαν προφορικά με τον χρήστη/υποψήφιο πελάτη/πελάτη (εφεξής συνολικά «χρήστης»), σε περίπτωση αμφισβήτησης. Εφόσον ο χρήστης δεν επιθυμεί την ηχογράφηση της φωνής του, μπορεί πάντα να επιλέξει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας γραπτώς, μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας ή επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο Η της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Ο χρήστης μπορεί να λάβει αντίγραφο των καταγεγραμμένων συνομιλιών, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-teletes.gr.
Η Εταιρεία μας δε συλλέγει ειδικές κατηγορίες δεδομένων- ευαίσθητα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεση του χρήστη. Η επεξεργασία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που μπορούν να διενεργηθούν σε προσωπικά δεδομένα με χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοση ή άλλη διάθεση, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εν όλω ή εν μέρει με αυτοματοποιημένα μέσα, καθώς και σε μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εφόσον η επεξεργασία είναι τμήμα ενός δομημένου συστήματος αρχειοθέτησης.

Δ. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και Αποδέκτες

Η Εταιρεία διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει, μεταβιβάζει ή με άλλο τρόπο διαθέτει προς πώληση ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς, ούτε δημοσιεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτους, εκτός από περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και μόνο στις αρμόδιες αρχές ή/και για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Η επεξεργασία των Δεδομένων διενεργείται ακολουθώντας την αρχή της αναγκαιότητας α) από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας που έχει δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και β) από συνεργάτες της Εταιρείας, που δεσμεύονται με σύμβαση εμπιστευτικότητας και οι οποίοι θα είναι οι πάροχοι των τελικών υπηρεσιών που επέλεξε ο χρήστης (βλ. περισσότερα εδώ).

Επίσης λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Ενδεικτικά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία περιλαμβάνουν διαδικασίες προληπτικής ασφαλείας, τεχνικών και φυσικών μηχανισμών περιορισμού πρόσβασης και ελέγχου παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης, ενώ και η ιστοσελίδα μας τεχνικά μέτρα ασφαλείας κατά τη συλλογή ή τη μεταφορά των πληροφοριών μέσω της φόρμας επικοινωνίας/παραγγελίας.

Ε. Διατήρηση δεδομένων
Η Εταιρεία θα αποθηκεύει και θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών σε αυτούς, την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών μας και την άσκηση των δικαιωμάτων μας.

ΣΤ. Δικαιώματα των Χρηστών
Οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@e-teletes.gr) για να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, να ζητήσουν τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους, τη φορητότητα αυτών, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους και για να δηλώσουν την εναντίωσή τους – ανάκληση της συγκατάθεσής τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Κάθε χρήστης – υποκείμενο προσωπικών δεδομένων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας με την Εταιρεία στα στοιχεία που αναγράφονται κάτωθι. Η ικανοποίηση ενός αιτήματός είναι δωρεάν.
Επιπλέον κάθε Υποκείμενο Επεξεργασίας έχει δικαίωμα να υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, + 30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Ζ. Αποστολή Δεδομένων σε Τρίτες Χώρες
Η Εταιρεία δεν αποστέλλει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Στην περίπτωση που γίνει αποστολή δεδομένων σε τέτοιες χώρες, δεσμευόμαστε πως θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Εφόσον προκύψει ενημέρωσή μας ή/και υποψία αποστολής ή επεξεργασίας δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ εκ μέρους συνεργάτη μας ή τρίτου, η Εταιρεία μας ενεργώντας στο πλαίσιο διασφάλισης της σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, θα πραγματοποιήσει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνήσει το γεγονός το συντομότερο δυνατόν, θα λάβει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δεδομένων και θα ενημερώσει σχετικά τον χρήστη.

Η. Επικοινωνία
Για Οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα και τον τρόπo συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:
– Μέσω email: info@e-teletes.gr
– Μέσω τηλεφώνου: 6977504996
– Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Μολoσσών 5, Ιωάννινα

1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.ά. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στο Site μας;

Χρησιμοποιούμε cookies στο Site μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί το Site μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στο Site μας.

Αναγκαία cookies
Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Site μας, ενώ σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Site μας.

Cookies λειτουργικότητας (προτιμήσεων)
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο Site μας να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του Site μας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies επιδόσεων (στατιστικά)
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το Site μας, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μιας ιστοσελίδας.

Cookies εμπορικής προώθησης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια marketing είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Αταξινόμητα cookies
Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

3. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

4. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

Πρόσβασης στα δεδομένα σας
Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
Φορητότητας των δεδομένων σας
Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας μας
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου εδώ.

6. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες: //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή (browser), μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε.

Internet Explorer //support.microsoft.com/kb/278835
Firefox //support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Safari //support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone //support.apple.com/kb/HT1677

7. Αλλαγές στην Πολιτική cookies

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 2021. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία: «GREEK FUNERALS ONLINE Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, οδός Μολοσσών, αριθ. 5, με ΑΦΜ 801728584 της Δ.Ο.Υ. Α’, Β’ Ιωαννίνων, ως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής η «Εταιρεία»), διαχειρίζεται την παρούσα Ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, να κατανοήσουν τους όρους χρήσης και να προχωρήσουν σε χρήση της, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως και εν συνόλω.

 

Α. Προοίμιο/Ορισμοί

Για την πληρέστερη κατανόηση των παρόντων όρων χρήσης δέον είναι να ληφθούν υπ’ όψιν οι παρακάτω ορισμοί:

«Στοιχεία» εννοούνται το σύνολο των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα: κάθε κείμενο, φωτογραφία, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμπεριλαμβανομένων ιδεών, εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα.

«Χρήστης» εννοείται κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας.

«Χρήση» εννοείται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήσης Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά η πρόσβαση, μελέτη, ηλεκτρονική παραγγελία, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της Ιστοσελίδας.

«Πελάτης» είναι ο χρήστης που προβαίνει σε παραγγελία μέσω της ειδικής φόρμας παραγγελίας του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί στην Ιστοσελίδα.

«Τρίτος Πωλητής» είναι ανεξάρτητα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών εργολάβου επικήδειων τελετών και μνημόσυνων, με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών εργολάβου επικήδειων τελετών και μνημόσυνων κλπ. και έχει σχεδιάσει και διαχειρίζεται την παρούσα Iστοσελίδα, μέσω της οποίας, δίνεται σε καταστήματα με αντίστοιχη δραστηριότητα (γραφεία τελετών – Τρίτοι Πωλητές) σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας να προβάλλουν προς το καταναλωτικό κοινό τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους (ενδεικτικά φέρετρα, σεντόνια, μαξιλάρια, παπλώματα, κορδέλες, σάβανα, αγγελτήρια κηδείας, βιβλία συλλυπητηρίων, οργάνωση κηδείας – μνημόσυνου, περιποίηση του αποβιώσαντος, ψυκτικός θάλαμος, υπηρεσίες νεκροφόρας, στολισμός φερέτρου, προσωπικό για τη μεταφορά και την οργάνωση και περιποίηση της τελετής, ανθοστολισμός Ναού, έκδοση απαιτούμενων εγγράφων κλπ.) μαζί με τους σχετικούς τιμοκαταλόγους – πακέτα προϊόντων – υπηρεσιών – προσφορών (εφεξής «πακέτα») που παρέχουν. Επιπλέον, η Εταιρεία διαθέτει και σχετικό τηλεφωνικό κέντρο προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης των καταναλωτών – πελατών και τη βέλτιστη διαχείριση των παραγγελιών των καταναλωτών – πελατών σε σχέση με τα πακέτα που επιλέγουν να αγοράσουν μέσω της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής. Πάροχος των πακέτων είναι το εκάστοτε συνεργαζόμενο κατάστημα (γραφείο τελετών) με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία και όχι η Εταιρεία, η οποία απλώς μεσολαβεί για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας μεταξύ του τελικού χρήστη – πελάτη και του Τρίτου Πωλητή – καταστήματος – γραφείου τελετών.

Η Εταιρεία έχει την ανέλεγκτη και ανεπιφύλακτη δυνατότητα να προβαίνει στην τροποποίηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της, στην κατάργηση των προσφερόμενων από αυτήν υπηρεσιών προσωρινά ή μόνιμα, εν μέρει ή εν συνόλω ή / και στην υλοποίηση νέων, δίχως να είναι απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών και η σχετική τροποποίηση των παρόντων Όρων.

Η χρήση της Ιστοσελίδας της Εταιρείας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης στο σύνολό τους και οι οποίοι διέπουν όλο το περιεχόμενο της. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης και αναπροσαρμογής των παρόντων όρων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η ισχύς των τυχόν αλλαγών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μελλοντικά στους παρόντες όρους άρχεται της δημοσίευσης τους. Μετά από τη δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Οι παρόντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο κομμάτι τους την Πολιτική Απορρήτου, στην οποία αναλύεται ενδελεχώς ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες, τηρώντας με τα όσα ορίζονται από το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) καθώς και την ελληνική νομοθεσία περί της Προστασίας του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (N. 4624/2019, Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006), όπως ισχύει μετά των τροποποιήσεων που έχουν λάβει χώρα καθώς και την Πολιτική Cookies.

 

Β. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αγορές που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας

Η Εταιρεία, όπως αναφέρθηκε, μέσω της Ιστοσελίδας της επιτρέπει στους Τρίτους Πωλητές, να προβάλλουν προς το καταναλωτικό κοινό τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους μαζί με τα συνολικά πακέτα που προσφέρουν και τα οποία οι Χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να αγοράσουν μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Όλα τα πακέτα που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα πωλούνται/παρέχονται από τους Τρίτους Πωλητές και όχι από την Εταιρεία, επομένως οι ειδικοί όροι πώλησης των προϊόντων – παροχής των υπηρεσιών (π.χ. τόπος, χρόνος παράδοσης, ειδικότερες επιθυμίες του Πελάτη), θα συμφωνούνται μεταξύ του Πελάτη και του Τρίτου Πωλητή, τους οποίους η Εταιρεία αναλαμβάνει να φέρει σε επαφή μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου και με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της φόρμας επικοινωνία, e-mail κλπ.), οπότε η Εταιρεία θα οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη για την ταυτότητά της, την ταυτότητα του Τρίτου Πωλητή και τον εμπορικό σκοπό της επικοινωνίας.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν είναι ο πωλητής/πάροχος των υπηρεσιών και η τελευταία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη μεταξύ τους συμφωνία πώλησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών και δεν είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των Τρίτων Πωλητών.

Οι Τρίτοι Πωλητές είναι οι πωλητές των αγαθών και οι πάροχοι των υπηρεσιών αντίστοιχα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί καταναλωτών και είναι υπεύθυνοι για όλες τις εκ του νόμου υποχρεώσεις και εγγυήσεις. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή βεβαίωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται/παρέχονται από τον Τρίτο Πωλητή. Τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του Πελάτη που προβλέπονται από το νόμο και δεν δύνανται εκ του νόμου να περιοριστούν ή τροποποιηθούν δε θίγονται.

 

H Εταιρεία γνωστοποιεί εκ των προτέρων (προ της παραγγελίας) στον Πελάτη (με σχετική αναφορά στην Ιστοσελίδα προτού ο καταναλωτής μεταβεί στο πεδίο της πληρωμής):

– τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών/ υπηρεσιών,

– την ταυτότητα, τη διεύθυνση του Τρίτου Πωλητή, τα στοιχεία επικοινωνίας του (email, τηλέφωνο),

– τη συνολική τιμή των αγαθών/υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκτός αν λόγω της φύσης των αγαθών ή υπηρεσιών, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, οπότε θα γνωστοποιείται ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογιστεί η τιμή, 

– τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ή όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις.

 Αντίγραφο των ανωτέρω και εν γένει των λεπτομερειών του πακέτου που επέλεξε ο Πελάτης, αποστέλλεται στο email του Πελάτη μαζί με την επιβεβαίωση της σύμβασης και την απόδειξη πληρωμής ή εάν ο Πελάτης δεν έχει email παραδίδονται αυτά σε έντυπη μορφή από τον Τρίτο Πωλητή στον Πελάτη και θα υπογράφεται από αυτόν.  

Ο Τρίτος Πωλητής ευθύνεται να ενημερώσει τον Πελάτη σε σχέση με οποιαδήποτε διευκρίνιση για τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, του τρόπου παροχής της υπηρεσίας, της τιμής, των όρων παράδοσης και εκτέλεσης, των πρόσθετων επιβαρύνσεων κλπ.

 1. Όροι πώλησης και πληρωμής

Η Εταιρεία ενεργεί ως συνεργάτης των Τρίτων Πωλητών για την ολοκλήρωση των αγορών μέσω της Ιστοσελίδας της. Ο Πελάτης δια των παρόντων όρων εξουσιοδοτεί την Εταιρεία ή/και τρίτο συνεργαζόμενο με την Εταιρεία νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών να πραγματοποιεί εισπράξεις χρημάτων από τον Πελάτη για λογαριασμό των Τρίτων Πωλητών. Όλες οι πληρωμές γίνονται με πιστωτικές κάρτες (VISA, MasterCard), χρεωστικές κάρτες ή με καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, με πληρωμή IRIS ή άλλο τρόπο πληρωμής που καθορίζει η Εταιρεία κατά την αποκλειστική της κρίση. Ο Πελάτης, δια των παρόντων όρων, εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να χρεώνει τους λογαριασμούς της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας για οποιοδήποτε ποσό μπορεί να οφείλεται στην Εταιρεία ή στον Τρίτο Πωλητή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΩΛΗΤΗ.

 

 1. Αλλαγή της παραγγελίας ή υπαναχώρηση (ακύρωση)

Σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο Πελάτης υποβάλλει μια παραγγελία για ένα προϊόν Τρίτου Πωλητή στην Ιστοσελίδα,  θα πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία από την Εταιρεία στον Πελάτη, στο τηλέφωνο που δήλωσε εκείνος στην σχετική φόρμα παραγγελίας.

Ο Πελάτης στην τηλεφωνική επικοινωνία θα ερωτάται αν επιθυμεί να εκτελεστεί τελικώς η παραγγελία του ή εάν επιθυμεί κάποια αλλαγή σε αυτή, ενώ θα ενημερώνεται και από την Εταιρεία ότι σε περίπτωση που η υπηρεσία εκτελεστεί από τον Τρίτο Πωλητή χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης ενόψει και της φύσεως της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (κηδεία), ενώ για τα αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη ή είναι σαφώς εξατομικευμένα (π.χ. αγγελτήρια κηδείας, φέρετρα στα μέτρα και με τα αρχικά του αποβιώσαντος, εξατομικευμένο βιβλίο συλλυπητηρίων με τα στοιχεία/φωτογραφία του αποβιώσαντος) ή για τα αγαθά που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα (κόλλυβα, γλυκίσματα κηδειών- μνημόσυνων ή λουλούδια) δεν υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση μνημόσυνου, το οποίο έχει παραγγελθεί νωρίτερα και συγκεκριμένα πάνω από 16 Ημέρες πριν (ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένα επαρκές περιθώριο προετοιμασίας της παραγγελίας από την πλευρά του Τρίτου Πωλητή), θα δύναται προθεσμία υπαναχώρησης δεκατεσσάρων ημερών 14 ημερών από την παραγγελία. Υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης, θα βρείτε εδώ (link). Ο Τρίτος Πωλητής θα διαχειρίζεται την εκτέλεση της παραγγελίας και όχι η Εταιρεία. 

 1. Παράδοση προϊόντων – εκτέλεση των υπηρεσιών

Η παράδοση των προϊόντων-εκτέλεση των υπηρεσιών που αγοράζει ο Πελάτης μέσω της Ιστοσελίδας γίνεται από τον Τρίτο Πωλητή και όχι από την Εταιρεία, η οποία δεν αναλαμβάνει καμία τέτοια υποχρέωση. Ο Πελάτης αναλαμβάνει πλήρως τα τυχόν έξοδα παράδοσης (αν τυχόν υπάρχουν) ή άλλα έξοδα, για τα οποία όμως θα ενημερώνεται εκ των προτέρων.

 1. Εξυπηρέτηση Πελατών

Η Εταιρεία είναι διαθέσιμη μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου, για τυχόν ερωτήσεις του Πελάτη σε σχέση με την παραγγελία και τον Τρίτο Πωλητή, θα φροντίζει για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του Πελάτη με τον Τρίτο Πωλητή, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Πελάτη. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία υποστήριξη Πελατών για την αγορά των πακέτων των Τρίτων Πωλητών στην Ιστοσελίδα και ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή οποιασδήποτε τέτοιας υποστήριξης. Εάν ο Πελάτης χρειάζεται διευκρινίσεις σε σχέση με τα πακέτα ή υποστήριξη πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή στα στοιχεία που του έχουν γνωστοποιηθεί. Εάν ο Πελάτη έχει οιοδήποτε πρόβλημα να ανεύρει τα στοιχεία αυτά, μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας.

 1. Διαδικασία διεκδίκησης και επιστροφές χρημάτων

Εάν ο Πελάτης θεωρεί ότι υπάρχει έλλειψη ανταπόκρισης σε προϊόντα  που παρέλαβε ή πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιών όπως αυτά αναφέρονται στα πακέτα που επέλεξε μέσω της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή για την επίλυση του προβλήματος και για να αξιώσει τυχόν επιστροφή χρημάτων αποκλειστικά από τον Τρίτο Πωλητή.

 

Γ. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, σχεδίων, κειμένων βίντεο, και γενικά όλων των στοιχείων της Ιστοσελίδας) αποτελεί στο σύνολό του – πλην των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων συνεργατών και φορέων – πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας και εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κατά συνέπεια κανένα στοιχείο εκ των άνω εκτιθέμενων δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του αναγνωρίζεται το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης/ μεταπώλησης και εμπορικής ή οιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης συνόλου ή μέρους του αναρτημένου περιεχομένου της Εταιρείας στην Ιστοσελίδα της. Η τυχόν διενέργεια τέτοιων πράξεων που βάλουν κατά των δικαιωμάτων Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Εταιρείας συνεπάγονται την αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη για πλήρη αποζημίωση πάσης ζημίας της Εταιρείας.

 

Δ. Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΙΤΟΥ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή / ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΖΗΜΙΕΣ ΥΠΟΣΤΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ (ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ) ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Π.Χ. ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ KAI ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ/ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΦΡΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΩΛΗΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΠΩΣ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Η ΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (CLOUD SERVERS) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΙΟΥΣ Η ΑΛΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΑΛΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ Η ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Η ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΣΕΛΙΔΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΩΝ Η ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (CLOUD SERVERS).

 

Ε. Αποκλεισμός Ευθύνης για Πληροφορίες/Συμβουλές

Τα στοιχεία (περιεχόμενο και πληροφορίες) που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως παροχή πληροφοριών ή/και συμβουλών. Επίσης ουδεμία προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από τους Χρήστες περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 

ΣΤ. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Επισημαίνεται πως οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν μόνο τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε τυχόν παραπομπή σε συνδέσμους τρίτων γίνεται προς την εξυπηρέτηση των Χρηστών μας. Η παραπομπή βέβαια δεν συνεπάγεται την από μέρους μας εξασφάλιση πως οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπονται οι Χρήστες μας, ακολουθούν τα πρότυπα χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου και παρέχουν πλήρες, ποιοτικό περιεχόμενο και υπηρεσίες.  

Συνεπώς, κατά την επίσκεψη του ο Χρήστης οφείλει για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει να απευθυνθεί αμέσως στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους τυχόν παραπέμπει καθώς επίσης δεν συνδέεται με αυτούς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Ζ. Τελικές Διατάξεις – Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. 

Οι ως άνω αναφερόμενοι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών πραγματοποιηθούν διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την τήρηση των παρόντων, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 GREEK FUNERALS ONLINE I.K.E.
Μολοσσών 5, Ιωάννινα, 45221, Ελλάδα
info@e-teletes.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 6977504996
Ασφαλείς Αγορές με:
© e-teLetes.gr 2023 - All Rights Reserved. Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Cookies
Powered and designed: Greek Funerals Online I.K.E.

Σχετικά με εμάς

Η Greek Funerals OnLine αποτελεί την πρώτη startup στην Ελλάδα που προσφέρει εξειδικευμένες digital υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τελευταίας φροντίδας – γραφεία τελετών.
Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τομέα παροχής υπηρεσιών και η συντελούμενη ψηφιακή μετάβαση, αποτέλεσαν την πρόκληση που χρειαζόταν η ομάδα μας.
Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την δυναμική των δεκάδων οικογενειακών επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των συνεργατών μας και την εξέλιξη τους, σε ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων.

Φόρμα επικοινωνίας

Α. Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί την πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει σκοπό να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρεία με την επωνυμία «GREEK FUNERALS ONLINE Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, οδός Μολοσσών, αριθ. 5, με ΑΦΜ 801728584 της Δ.Ο.Υ. Α’, Β’ Ιωαννίνων, ως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία συνιστά και τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Η Εταιρεία διαχειρίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα και προσοχή το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της με σεβασμό στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τους όρους της παρούσας πολιτικής σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι όροι αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν και να ανανεωθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και οι χρήστες της ιστοσελίδας https://e-teletes.gr/ (εφεξής «Ιστοσελίδα») και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής, θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τους παρόντες όρους για τυχόν τροποποιήσεις.

Β. Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα»).

Γ. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
H Eταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών της, τα οποία παρέχονται από αυτούς, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή και της φόρμας ηλεκτρονικής παραγγελίας που διαθέτει η Ιστοσελίδα στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και αναλογικό σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και μόνο προς τον σκοπό της επικοινωνίας με τον χρήστη προκειμένου να απαντηθεί οποιοδήποτε ερώτημα έχει τεθεί ή προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χρήστες – πελάτες και να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παραγγελίες αυτών των καταναλωτών – πελατών σε σχέση με τα πακέτα που επιλέγουν να αγοράσουν μέσω της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής.
Ειδικότερα, η Εταιρεία μας συλλέγει αποκλειστικά τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχει ο ίδιος ο χρήστης είτε δια της συμπληρώσεως της σχετικής φόρμας επικοινωνίας, είτε δια της αποστολής e-mail, είτε δια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε διά της φόρμας ηλεκτρονικής παραγγελίας. Τα δεδομένα αυτά είναι το πλήρες όνομα, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, η διεύθυνση κατοικίας και τυχόν στοιχεία τα οποία ο ίδιος ο χρήστης δηλώνει στην φόρμα επικοινωνίας/παραγγελίας, στο σχετικό e-mail ή στην τηλεφωνική κλήση. Επιπλέον, σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας γίνεται ηχογράφηση της τηλεφωνικής κλήσης. Ειδικότερα.
Όταν ο χρήστης καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης ή δίνει τα στοιχεία του προκειμένου να τον καλέσει εκπρόσωπός μας, προκειμένου να προβεί σε νέες παραγγελίες προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή για να ενημερωθεί για υφιστάμενες παραγγελίες, η Εταιρεία μας προβαίνει στην καταγραφή των κλήσεων στο πλαίσιο διασφάλισης απόδειξης των συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, ο χρήστης λαμβάνει ενημέρωση μέσω ηχογραφημένης ειδοποίησης ότι η κλήση θα ηχογραφηθεί πριν από την έναρξη της τηλεφωνικής συνομιλίας. Μέσω της ηχογράφησης η Εταιρεία μας δύναται να αποδείξει τα όσα συμφωνήθηκαν προφορικά με τον χρήστη/υποψήφιο πελάτη/πελάτη (εφεξής συνολικά «χρήστης»), σε περίπτωση αμφισβήτησης. Εφόσον ο χρήστης δεν επιθυμεί την ηχογράφηση της φωνής του, μπορεί πάντα να επιλέξει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας γραπτώς, μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας ή επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο Η της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Ο χρήστης μπορεί να λάβει αντίγραφο των καταγεγραμμένων συνομιλιών, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-teletes.gr.
Η Εταιρεία μας δε συλλέγει ειδικές κατηγορίες δεδομένων- ευαίσθητα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεση του χρήστη. Η επεξεργασία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που μπορούν να διενεργηθούν σε προσωπικά δεδομένα με χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοση ή άλλη διάθεση, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εν όλω ή εν μέρει με αυτοματοποιημένα μέσα, καθώς και σε μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εφόσον η επεξεργασία είναι τμήμα ενός δομημένου συστήματος αρχειοθέτησης.

Δ. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και Αποδέκτες

Η Εταιρεία διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει, μεταβιβάζει ή με άλλο τρόπο διαθέτει προς πώληση ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς, ούτε δημοσιεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτους, εκτός από περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και μόνο στις αρμόδιες αρχές ή/και για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Η επεξεργασία των Δεδομένων διενεργείται ακολουθώντας την αρχή της αναγκαιότητας α) από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας που έχει δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και β) από συνεργάτες της Εταιρείας, που δεσμεύονται με σύμβαση εμπιστευτικότητας και οι οποίοι θα είναι οι πάροχοι των τελικών υπηρεσιών που επέλεξε ο χρήστης (βλ. περισσότερα εδώ).

Επίσης λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Ενδεικτικά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία περιλαμβάνουν διαδικασίες προληπτικής ασφαλείας, τεχνικών και φυσικών μηχανισμών περιορισμού πρόσβασης και ελέγχου παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης, ενώ και η ιστοσελίδα μας τεχνικά μέτρα ασφαλείας κατά τη συλλογή ή τη μεταφορά των πληροφοριών μέσω της φόρμας επικοινωνίας/παραγγελίας.

Ε. Διατήρηση δεδομένων
Η Εταιρεία θα αποθηκεύει και θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών σε αυτούς, την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών μας και την άσκηση των δικαιωμάτων μας.

ΣΤ. Δικαιώματα των Χρηστών
Οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@e-teletes.gr) για να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, να ζητήσουν τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους, τη φορητότητα αυτών, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους και για να δηλώσουν την εναντίωσή τους – ανάκληση της συγκατάθεσής τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Κάθε χρήστης – υποκείμενο προσωπικών δεδομένων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας με την Εταιρεία στα στοιχεία που αναγράφονται κάτωθι. Η ικανοποίηση ενός αιτήματός είναι δωρεάν.
Επιπλέον κάθε Υποκείμενο Επεξεργασίας έχει δικαίωμα να υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, + 30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Ζ. Αποστολή Δεδομένων σε Τρίτες Χώρες
Η Εταιρεία δεν αποστέλλει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Στην περίπτωση που γίνει αποστολή δεδομένων σε τέτοιες χώρες, δεσμευόμαστε πως θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Εφόσον προκύψει ενημέρωσή μας ή/και υποψία αποστολής ή επεξεργασίας δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ εκ μέρους συνεργάτη μας ή τρίτου, η Εταιρεία μας ενεργώντας στο πλαίσιο διασφάλισης της σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, θα πραγματοποιήσει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνήσει το γεγονός το συντομότερο δυνατόν, θα λάβει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δεδομένων και θα ενημερώσει σχετικά τον χρήστη.

Η. Επικοινωνία
Για Οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα και τον τρόπo συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:
– Μέσω email: info@e-teletes.gr
– Μέσω τηλεφώνου: 6977504996
– Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Μολoσσών 5, Ιωάννινα

1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.ά. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στο Site μας;

Χρησιμοποιούμε cookies στο Site μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί το Site μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στο Site μας.

Αναγκαία cookies
Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Site μας, ενώ σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Site μας.

Cookies λειτουργικότητας (προτιμήσεων)
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο Site μας να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του Site μας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies επιδόσεων (στατιστικά)
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το Site μας, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μιας ιστοσελίδας.

Cookies εμπορικής προώθησης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια marketing είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Αταξινόμητα cookies
Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

3. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

4. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

Πρόσβασης στα δεδομένα σας
Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
Φορητότητας των δεδομένων σας
Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας μας
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου εδώ.

6. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες: //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή (browser), μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε.

Internet Explorer //support.microsoft.com/kb/278835
Firefox //support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Safari //support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone //support.apple.com/kb/HT1677

7. Αλλαγές στην Πολιτική cookies

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 2021. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία: «GREEK FUNERALS ONLINE Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, οδός Μολοσσών, αριθ. 5, με ΑΦΜ 801728584 της Δ.Ο.Υ. Α’, Β’ Ιωαννίνων, ως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής η «Εταιρεία»), διαχειρίζεται την παρούσα Ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, να κατανοήσουν τους όρους χρήσης και να προχωρήσουν σε χρήση της, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως και εν συνόλω.

 

Α. Προοίμιο/Ορισμοί

Για την πληρέστερη κατανόηση των παρόντων όρων χρήσης δέον είναι να ληφθούν υπ’ όψιν οι παρακάτω ορισμοί:

«Στοιχεία» εννοούνται το σύνολο των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα: κάθε κείμενο, φωτογραφία, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμπεριλαμβανομένων ιδεών, εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα.

«Χρήστης» εννοείται κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας.

«Χρήση» εννοείται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήσης Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά η πρόσβαση, μελέτη, ηλεκτρονική παραγγελία, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της Ιστοσελίδας.

«Πελάτης» είναι ο χρήστης που προβαίνει σε παραγγελία μέσω της ειδικής φόρμας παραγγελίας του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί στην Ιστοσελίδα.

«Τρίτος Πωλητής» είναι ανεξάρτητα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών εργολάβου επικήδειων τελετών και μνημόσυνων, με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών εργολάβου επικήδειων τελετών και μνημόσυνων κλπ. και έχει σχεδιάσει και διαχειρίζεται την παρούσα Iστοσελίδα, μέσω της οποίας, δίνεται σε καταστήματα με αντίστοιχη δραστηριότητα (γραφεία τελετών – Τρίτοι Πωλητές) σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας να προβάλλουν προς το καταναλωτικό κοινό τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους (ενδεικτικά φέρετρα, σεντόνια, μαξιλάρια, παπλώματα, κορδέλες, σάβανα, αγγελτήρια κηδείας, βιβλία συλλυπητηρίων, οργάνωση κηδείας – μνημόσυνου, περιποίηση του αποβιώσαντος, ψυκτικός θάλαμος, υπηρεσίες νεκροφόρας, στολισμός φερέτρου, προσωπικό για τη μεταφορά και την οργάνωση και περιποίηση της τελετής, ανθοστολισμός Ναού, έκδοση απαιτούμενων εγγράφων κλπ.) μαζί με τους σχετικούς τιμοκαταλόγους – πακέτα προϊόντων – υπηρεσιών – προσφορών (εφεξής «πακέτα») που παρέχουν. Επιπλέον, η Εταιρεία διαθέτει και σχετικό τηλεφωνικό κέντρο προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης των καταναλωτών – πελατών και τη βέλτιστη διαχείριση των παραγγελιών των καταναλωτών – πελατών σε σχέση με τα πακέτα που επιλέγουν να αγοράσουν μέσω της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής. Πάροχος των πακέτων είναι το εκάστοτε συνεργαζόμενο κατάστημα (γραφείο τελετών) με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία και όχι η Εταιρεία, η οποία απλώς μεσολαβεί για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας μεταξύ του τελικού χρήστη – πελάτη και του Τρίτου Πωλητή – καταστήματος – γραφείου τελετών.

Η Εταιρεία έχει την ανέλεγκτη και ανεπιφύλακτη δυνατότητα να προβαίνει στην τροποποίηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της, στην κατάργηση των προσφερόμενων από αυτήν υπηρεσιών προσωρινά ή μόνιμα, εν μέρει ή εν συνόλω ή / και στην υλοποίηση νέων, δίχως να είναι απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών και η σχετική τροποποίηση των παρόντων Όρων.

Η χρήση της Ιστοσελίδας της Εταιρείας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης στο σύνολό τους και οι οποίοι διέπουν όλο το περιεχόμενο της. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης και αναπροσαρμογής των παρόντων όρων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η ισχύς των τυχόν αλλαγών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μελλοντικά στους παρόντες όρους άρχεται της δημοσίευσης τους. Μετά από τη δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Οι παρόντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο κομμάτι τους την Πολιτική Απορρήτου, στην οποία αναλύεται ενδελεχώς ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες, τηρώντας με τα όσα ορίζονται από το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) καθώς και την ελληνική νομοθεσία περί της Προστασίας του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (N. 4624/2019, Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006), όπως ισχύει μετά των τροποποιήσεων που έχουν λάβει χώρα καθώς και την Πολιτική Cookies.

 

Β. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αγορές που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας

Η Εταιρεία, όπως αναφέρθηκε, μέσω της Ιστοσελίδας της επιτρέπει στους Τρίτους Πωλητές, να προβάλλουν προς το καταναλωτικό κοινό τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους μαζί με τα συνολικά πακέτα που προσφέρουν και τα οποία οι Χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να αγοράσουν μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Όλα τα πακέτα που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα πωλούνται/παρέχονται από τους Τρίτους Πωλητές και όχι από την Εταιρεία, επομένως οι ειδικοί όροι πώλησης των προϊόντων – παροχής των υπηρεσιών (π.χ. τόπος, χρόνος παράδοσης, ειδικότερες επιθυμίες του Πελάτη), θα συμφωνούνται μεταξύ του Πελάτη και του Τρίτου Πωλητή, τους οποίους η Εταιρεία αναλαμβάνει να φέρει σε επαφή μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου και με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της φόρμας επικοινωνία, e-mail κλπ.), οπότε η Εταιρεία θα οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη για την ταυτότητά της, την ταυτότητα του Τρίτου Πωλητή και τον εμπορικό σκοπό της επικοινωνίας.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν είναι ο πωλητής/πάροχος των υπηρεσιών και η τελευταία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη μεταξύ τους συμφωνία πώλησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών και δεν είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των Τρίτων Πωλητών.

Οι Τρίτοι Πωλητές είναι οι πωλητές των αγαθών και οι πάροχοι των υπηρεσιών αντίστοιχα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί καταναλωτών και είναι υπεύθυνοι για όλες τις εκ του νόμου υποχρεώσεις και εγγυήσεις. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή βεβαίωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται/παρέχονται από τον Τρίτο Πωλητή. Τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του Πελάτη που προβλέπονται από το νόμο και δεν δύνανται εκ του νόμου να περιοριστούν ή τροποποιηθούν δε θίγονται.

 

H Εταιρεία γνωστοποιεί εκ των προτέρων (προ της παραγγελίας) στον Πελάτη (με σχετική αναφορά στην Ιστοσελίδα προτού ο καταναλωτής μεταβεί στο πεδίο της πληρωμής):

– τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών/ υπηρεσιών,

– την ταυτότητα, τη διεύθυνση του Τρίτου Πωλητή, τα στοιχεία επικοινωνίας του (email, τηλέφωνο),

– τη συνολική τιμή των αγαθών/υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκτός αν λόγω της φύσης των αγαθών ή υπηρεσιών, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, οπότε θα γνωστοποιείται ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογιστεί η τιμή, 

– τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ή όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις.

 Αντίγραφο των ανωτέρω και εν γένει των λεπτομερειών του πακέτου που επέλεξε ο Πελάτης, αποστέλλεται στο email του Πελάτη μαζί με την επιβεβαίωση της σύμβασης και την απόδειξη πληρωμής ή εάν ο Πελάτης δεν έχει email παραδίδονται αυτά σε έντυπη μορφή από τον Τρίτο Πωλητή στον Πελάτη και θα υπογράφεται από αυτόν.  

Ο Τρίτος Πωλητής ευθύνεται να ενημερώσει τον Πελάτη σε σχέση με οποιαδήποτε διευκρίνιση για τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, του τρόπου παροχής της υπηρεσίας, της τιμής, των όρων παράδοσης και εκτέλεσης, των πρόσθετων επιβαρύνσεων κλπ.

 1. Όροι πώλησης και πληρωμής

Η Εταιρεία ενεργεί ως συνεργάτης των Τρίτων Πωλητών για την ολοκλήρωση των αγορών μέσω της Ιστοσελίδας της. Ο Πελάτης δια των παρόντων όρων εξουσιοδοτεί την Εταιρεία ή/και τρίτο συνεργαζόμενο με την Εταιρεία νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών να πραγματοποιεί εισπράξεις χρημάτων από τον Πελάτη για λογαριασμό των Τρίτων Πωλητών. Όλες οι πληρωμές γίνονται με πιστωτικές κάρτες (VISA, MasterCard), χρεωστικές κάρτες ή με καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, με πληρωμή IRIS ή άλλο τρόπο πληρωμής που καθορίζει η Εταιρεία κατά την αποκλειστική της κρίση. Ο Πελάτης, δια των παρόντων όρων, εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να χρεώνει τους λογαριασμούς της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας για οποιοδήποτε ποσό μπορεί να οφείλεται στην Εταιρεία ή στον Τρίτο Πωλητή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΩΛΗΤΗ.

 

 1. Αλλαγή της παραγγελίας ή υπαναχώρηση (ακύρωση)

Σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο Πελάτης υποβάλλει μια παραγγελία για ένα προϊόν Τρίτου Πωλητή στην Ιστοσελίδα,  θα πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία από την Εταιρεία στον Πελάτη, στο τηλέφωνο που δήλωσε εκείνος στην σχετική φόρμα παραγγελίας.

Ο Πελάτης στην τηλεφωνική επικοινωνία θα ερωτάται αν επιθυμεί να εκτελεστεί τελικώς η παραγγελία του ή εάν επιθυμεί κάποια αλλαγή σε αυτή, ενώ θα ενημερώνεται και από την Εταιρεία ότι σε περίπτωση που η υπηρεσία εκτελεστεί από τον Τρίτο Πωλητή χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης ενόψει και της φύσεως της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (κηδεία), ενώ για τα αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη ή είναι σαφώς εξατομικευμένα (π.χ. αγγελτήρια κηδείας, φέρετρα στα μέτρα και με τα αρχικά του αποβιώσαντος, εξατομικευμένο βιβλίο συλλυπητηρίων με τα στοιχεία/φωτογραφία του αποβιώσαντος) ή για τα αγαθά που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα (κόλλυβα, γλυκίσματα κηδειών- μνημόσυνων ή λουλούδια) δεν υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση μνημόσυνου, το οποίο έχει παραγγελθεί νωρίτερα και συγκεκριμένα πάνω από 16 Ημέρες πριν (ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένα επαρκές περιθώριο προετοιμασίας της παραγγελίας από την πλευρά του Τρίτου Πωλητή), θα δύναται προθεσμία υπαναχώρησης δεκατεσσάρων ημερών 14 ημερών από την παραγγελία. Υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης, θα βρείτε εδώ (link). Ο Τρίτος Πωλητής θα διαχειρίζεται την εκτέλεση της παραγγελίας και όχι η Εταιρεία. 

 1. Παράδοση προϊόντων – εκτέλεση των υπηρεσιών

Η παράδοση των προϊόντων-εκτέλεση των υπηρεσιών που αγοράζει ο Πελάτης μέσω της Ιστοσελίδας γίνεται από τον Τρίτο Πωλητή και όχι από την Εταιρεία, η οποία δεν αναλαμβάνει καμία τέτοια υποχρέωση. Ο Πελάτης αναλαμβάνει πλήρως τα τυχόν έξοδα παράδοσης (αν τυχόν υπάρχουν) ή άλλα έξοδα, για τα οποία όμως θα ενημερώνεται εκ των προτέρων.

 1. Εξυπηρέτηση Πελατών

Η Εταιρεία είναι διαθέσιμη μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου, για τυχόν ερωτήσεις του Πελάτη σε σχέση με την παραγγελία και τον Τρίτο Πωλητή, θα φροντίζει για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του Πελάτη με τον Τρίτο Πωλητή, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Πελάτη. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία υποστήριξη Πελατών για την αγορά των πακέτων των Τρίτων Πωλητών στην Ιστοσελίδα και ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή οποιασδήποτε τέτοιας υποστήριξης. Εάν ο Πελάτης χρειάζεται διευκρινίσεις σε σχέση με τα πακέτα ή υποστήριξη πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή στα στοιχεία που του έχουν γνωστοποιηθεί. Εάν ο Πελάτη έχει οιοδήποτε πρόβλημα να ανεύρει τα στοιχεία αυτά, μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας.

 1. Διαδικασία διεκδίκησης και επιστροφές χρημάτων

Εάν ο Πελάτης θεωρεί ότι υπάρχει έλλειψη ανταπόκρισης σε προϊόντα  που παρέλαβε ή πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιών όπως αυτά αναφέρονται στα πακέτα που επέλεξε μέσω της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή για την επίλυση του προβλήματος και για να αξιώσει τυχόν επιστροφή χρημάτων αποκλειστικά από τον Τρίτο Πωλητή.

 

Γ. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, σχεδίων, κειμένων βίντεο, και γενικά όλων των στοιχείων της Ιστοσελίδας) αποτελεί στο σύνολό του – πλην των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων συνεργατών και φορέων – πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας και εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κατά συνέπεια κανένα στοιχείο εκ των άνω εκτιθέμενων δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του αναγνωρίζεται το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης/ μεταπώλησης και εμπορικής ή οιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης συνόλου ή μέρους του αναρτημένου περιεχομένου της Εταιρείας στην Ιστοσελίδα της. Η τυχόν διενέργεια τέτοιων πράξεων που βάλουν κατά των δικαιωμάτων Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Εταιρείας συνεπάγονται την αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη για πλήρη αποζημίωση πάσης ζημίας της Εταιρείας.

 

Δ. Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΙΤΟΥ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή / ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΖΗΜΙΕΣ ΥΠΟΣΤΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ (ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ) ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Π.Χ. ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ KAI ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ/ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΦΡΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΩΛΗΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΠΩΣ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Η ΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (CLOUD SERVERS) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΙΟΥΣ Η ΑΛΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΑΛΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ Η ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Η ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΣΕΛΙΔΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΩΝ Η ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (CLOUD SERVERS).

 

Ε. Αποκλεισμός Ευθύνης για Πληροφορίες/Συμβουλές

Τα στοιχεία (περιεχόμενο και πληροφορίες) που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως παροχή πληροφοριών ή/και συμβουλών. Επίσης ουδεμία προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από τους Χρήστες περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 

ΣΤ. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Επισημαίνεται πως οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν μόνο τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε τυχόν παραπομπή σε συνδέσμους τρίτων γίνεται προς την εξυπηρέτηση των Χρηστών μας. Η παραπομπή βέβαια δεν συνεπάγεται την από μέρους μας εξασφάλιση πως οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπονται οι Χρήστες μας, ακολουθούν τα πρότυπα χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου και παρέχουν πλήρες, ποιοτικό περιεχόμενο και υπηρεσίες.  

Συνεπώς, κατά την επίσκεψη του ο Χρήστης οφείλει για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει να απευθυνθεί αμέσως στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους τυχόν παραπέμπει καθώς επίσης δεν συνδέεται με αυτούς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Ζ. Τελικές Διατάξεις – Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. 

Οι ως άνω αναφερόμενοι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών πραγματοποιηθούν διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την τήρηση των παρόντων, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 GREEK FUNERALS ONLINE I.K.E.
Μολοσσών 5, Ιωάννινα, 45221, Ελλάδα
Τηλ. Επικοινωνίας: 6977504996
Ασφαλείς Αγορές με:
© e-teLetes.gr 2023 - All Rights Reserved. Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Cookies
Powered and designed: Greek Funerals Online I.K.E.

Σχετικά με εμάς

Η Greek Funerals OnLine αποτελεί την πρώτη startup στην Ελλάδα που προσφέρει εξειδικευμένες digital υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τελευταίας φροντίδας – γραφεία τελετών.
Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τομέα παροχής υπηρεσιών και η συντελούμενη ψηφιακή μετάβαση, αποτέλεσαν την πρόκληση που χρειαζόταν η ομάδα μας.
Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την δυναμική των δεκάδων οικογενειακών επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των συνεργατών μας και την εξέλιξη τους, σε ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων.

Φόρμα επικοινωνίας

Α. Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί την πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει σκοπό να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρεία με την επωνυμία «GREEK FUNERALS ONLINE Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, οδός Μολοσσών, αριθ. 5, με ΑΦΜ 801728584 της Δ.Ο.Υ. Α’, Β’ Ιωαννίνων, ως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία συνιστά και τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Η Εταιρεία διαχειρίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα και προσοχή το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της με σεβασμό στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τους όρους της παρούσας πολιτικής σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι όροι αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν και να ανανεωθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και οι χρήστες της ιστοσελίδας https://e-teletes.gr/ (εφεξής «Ιστοσελίδα») και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής, θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τους παρόντες όρους για τυχόν τροποποιήσεις.

Β. Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα»).

Γ. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
H Eταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών της, τα οποία παρέχονται από αυτούς, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή και της φόρμας ηλεκτρονικής παραγγελίας που διαθέτει η Ιστοσελίδα στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και αναλογικό σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και μόνο προς τον σκοπό της επικοινωνίας με τον χρήστη προκειμένου να απαντηθεί οποιοδήποτε ερώτημα έχει τεθεί ή προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χρήστες – πελάτες και να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παραγγελίες αυτών των καταναλωτών – πελατών σε σχέση με τα πακέτα που επιλέγουν να αγοράσουν μέσω της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής.
Ειδικότερα, η Εταιρεία μας συλλέγει αποκλειστικά τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχει ο ίδιος ο χρήστης είτε δια της συμπληρώσεως της σχετικής φόρμας επικοινωνίας, είτε δια της αποστολής e-mail, είτε δια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε διά της φόρμας ηλεκτρονικής παραγγελίας. Τα δεδομένα αυτά είναι το πλήρες όνομα, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, η διεύθυνση κατοικίας και τυχόν στοιχεία τα οποία ο ίδιος ο χρήστης δηλώνει στην φόρμα επικοινωνίας/παραγγελίας, στο σχετικό e-mail ή στην τηλεφωνική κλήση. Επιπλέον, σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας γίνεται ηχογράφηση της τηλεφωνικής κλήσης. Ειδικότερα.
Όταν ο χρήστης καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης ή δίνει τα στοιχεία του προκειμένου να τον καλέσει εκπρόσωπός μας, προκειμένου να προβεί σε νέες παραγγελίες προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή για να ενημερωθεί για υφιστάμενες παραγγελίες, η Εταιρεία μας προβαίνει στην καταγραφή των κλήσεων στο πλαίσιο διασφάλισης απόδειξης των συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, ο χρήστης λαμβάνει ενημέρωση μέσω ηχογραφημένης ειδοποίησης ότι η κλήση θα ηχογραφηθεί πριν από την έναρξη της τηλεφωνικής συνομιλίας. Μέσω της ηχογράφησης η Εταιρεία μας δύναται να αποδείξει τα όσα συμφωνήθηκαν προφορικά με τον χρήστη/υποψήφιο πελάτη/πελάτη (εφεξής συνολικά «χρήστης»), σε περίπτωση αμφισβήτησης. Εφόσον ο χρήστης δεν επιθυμεί την ηχογράφηση της φωνής του, μπορεί πάντα να επιλέξει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας γραπτώς, μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας ή επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο Η της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Ο χρήστης μπορεί να λάβει αντίγραφο των καταγεγραμμένων συνομιλιών, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-teletes.gr.
Η Εταιρεία μας δε συλλέγει ειδικές κατηγορίες δεδομένων- ευαίσθητα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεση του χρήστη. Η επεξεργασία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που μπορούν να διενεργηθούν σε προσωπικά δεδομένα με χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοση ή άλλη διάθεση, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εν όλω ή εν μέρει με αυτοματοποιημένα μέσα, καθώς και σε μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εφόσον η επεξεργασία είναι τμήμα ενός δομημένου συστήματος αρχειοθέτησης.

Δ. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και Αποδέκτες

Η Εταιρεία διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει, μεταβιβάζει ή με άλλο τρόπο διαθέτει προς πώληση ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς, ούτε δημοσιεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτους, εκτός από περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και μόνο στις αρμόδιες αρχές ή/και για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Η επεξεργασία των Δεδομένων διενεργείται ακολουθώντας την αρχή της αναγκαιότητας α) από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας που έχει δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και β) από συνεργάτες της Εταιρείας, που δεσμεύονται με σύμβαση εμπιστευτικότητας και οι οποίοι θα είναι οι πάροχοι των τελικών υπηρεσιών που επέλεξε ο χρήστης (βλ. περισσότερα εδώ).

Επίσης λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Ενδεικτικά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία περιλαμβάνουν διαδικασίες προληπτικής ασφαλείας, τεχνικών και φυσικών μηχανισμών περιορισμού πρόσβασης και ελέγχου παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης, ενώ και η ιστοσελίδα μας τεχνικά μέτρα ασφαλείας κατά τη συλλογή ή τη μεταφορά των πληροφοριών μέσω της φόρμας επικοινωνίας/παραγγελίας.

Ε. Διατήρηση δεδομένων
Η Εταιρεία θα αποθηκεύει και θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών σε αυτούς, την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών μας και την άσκηση των δικαιωμάτων μας.

ΣΤ. Δικαιώματα των Χρηστών
Οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@e-teletes.gr) για να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, να ζητήσουν τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους, τη φορητότητα αυτών, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους και για να δηλώσουν την εναντίωσή τους – ανάκληση της συγκατάθεσής τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Κάθε χρήστης – υποκείμενο προσωπικών δεδομένων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας με την Εταιρεία στα στοιχεία που αναγράφονται κάτωθι. Η ικανοποίηση ενός αιτήματός είναι δωρεάν.
Επιπλέον κάθε Υποκείμενο Επεξεργασίας έχει δικαίωμα να υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, + 30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Ζ. Αποστολή Δεδομένων σε Τρίτες Χώρες
Η Εταιρεία δεν αποστέλλει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Στην περίπτωση που γίνει αποστολή δεδομένων σε τέτοιες χώρες, δεσμευόμαστε πως θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Εφόσον προκύψει ενημέρωσή μας ή/και υποψία αποστολής ή επεξεργασίας δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ εκ μέρους συνεργάτη μας ή τρίτου, η Εταιρεία μας ενεργώντας στο πλαίσιο διασφάλισης της σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, θα πραγματοποιήσει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνήσει το γεγονός το συντομότερο δυνατόν, θα λάβει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δεδομένων και θα ενημερώσει σχετικά τον χρήστη.

Η. Επικοινωνία
Για Οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα και τον τρόπo συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:
– Μέσω email: info@e-teletes.gr
– Μέσω τηλεφώνου: 6977504996
– Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Μολoσσών 5, Ιωάννινα

1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.ά. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στο Site μας;

Χρησιμοποιούμε cookies στο Site μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί το Site μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στο Site μας.

Αναγκαία cookies
Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Site μας, ενώ σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Site μας.

Cookies λειτουργικότητας (προτιμήσεων)
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο Site μας να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του Site μας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies επιδόσεων (στατιστικά)
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το Site μας, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μιας ιστοσελίδας.

Cookies εμπορικής προώθησης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια marketing είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Αταξινόμητα cookies
Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

3. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

4. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

Πρόσβασης στα δεδομένα σας
Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
Φορητότητας των δεδομένων σας
Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας μας
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου εδώ.

6. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες: //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή (browser), μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε.

Internet Explorer //support.microsoft.com/kb/278835
Firefox //support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Safari //support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone //support.apple.com/kb/HT1677

7. Αλλαγές στην Πολιτική cookies

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 2021. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία: «GREEK FUNERALS ONLINE Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, οδός Μολοσσών, αριθ. 5, με ΑΦΜ 801728584 της Δ.Ο.Υ. Α’, Β’ Ιωαννίνων, ως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής η «Εταιρεία»), διαχειρίζεται την παρούσα Ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, να κατανοήσουν τους όρους χρήσης και να προχωρήσουν σε χρήση της, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως και εν συνόλω.

 

Α. Προοίμιο/Ορισμοί

Για την πληρέστερη κατανόηση των παρόντων όρων χρήσης δέον είναι να ληφθούν υπ’ όψιν οι παρακάτω ορισμοί:

«Στοιχεία» εννοούνται το σύνολο των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα: κάθε κείμενο, φωτογραφία, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμπεριλαμβανομένων ιδεών, εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα.

«Χρήστης» εννοείται κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας.

«Χρήση» εννοείται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήσης Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά η πρόσβαση, μελέτη, ηλεκτρονική παραγγελία, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της Ιστοσελίδας.

«Πελάτης» είναι ο χρήστης που προβαίνει σε παραγγελία μέσω της ειδικής φόρμας παραγγελίας του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί στην Ιστοσελίδα.

«Τρίτος Πωλητής» είναι ανεξάρτητα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών εργολάβου επικήδειων τελετών και μνημόσυνων, με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών εργολάβου επικήδειων τελετών και μνημόσυνων κλπ. και έχει σχεδιάσει και διαχειρίζεται την παρούσα Iστοσελίδα, μέσω της οποίας, δίνεται σε καταστήματα με αντίστοιχη δραστηριότητα (γραφεία τελετών – Τρίτοι Πωλητές) σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας να προβάλλουν προς το καταναλωτικό κοινό τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους (ενδεικτικά φέρετρα, σεντόνια, μαξιλάρια, παπλώματα, κορδέλες, σάβανα, αγγελτήρια κηδείας, βιβλία συλλυπητηρίων, οργάνωση κηδείας – μνημόσυνου, περιποίηση του αποβιώσαντος, ψυκτικός θάλαμος, υπηρεσίες νεκροφόρας, στολισμός φερέτρου, προσωπικό για τη μεταφορά και την οργάνωση και περιποίηση της τελετής, ανθοστολισμός Ναού, έκδοση απαιτούμενων εγγράφων κλπ.) μαζί με τους σχετικούς τιμοκαταλόγους – πακέτα προϊόντων – υπηρεσιών – προσφορών (εφεξής «πακέτα») που παρέχουν. Επιπλέον, η Εταιρεία διαθέτει και σχετικό τηλεφωνικό κέντρο προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης των καταναλωτών – πελατών και τη βέλτιστη διαχείριση των παραγγελιών των καταναλωτών – πελατών σε σχέση με τα πακέτα που επιλέγουν να αγοράσουν μέσω της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής. Πάροχος των πακέτων είναι το εκάστοτε συνεργαζόμενο κατάστημα (γραφείο τελετών) με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία και όχι η Εταιρεία, η οποία απλώς μεσολαβεί για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας μεταξύ του τελικού χρήστη – πελάτη και του Τρίτου Πωλητή – καταστήματος – γραφείου τελετών.

Η Εταιρεία έχει την ανέλεγκτη και ανεπιφύλακτη δυνατότητα να προβαίνει στην τροποποίηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της, στην κατάργηση των προσφερόμενων από αυτήν υπηρεσιών προσωρινά ή μόνιμα, εν μέρει ή εν συνόλω ή / και στην υλοποίηση νέων, δίχως να είναι απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών και η σχετική τροποποίηση των παρόντων Όρων.

Η χρήση της Ιστοσελίδας της Εταιρείας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης στο σύνολό τους και οι οποίοι διέπουν όλο το περιεχόμενο της. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης και αναπροσαρμογής των παρόντων όρων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η ισχύς των τυχόν αλλαγών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μελλοντικά στους παρόντες όρους άρχεται της δημοσίευσης τους. Μετά από τη δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Οι παρόντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο κομμάτι τους την Πολιτική Απορρήτου, στην οποία αναλύεται ενδελεχώς ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες, τηρώντας με τα όσα ορίζονται από το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) καθώς και την ελληνική νομοθεσία περί της Προστασίας του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (N. 4624/2019, Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006), όπως ισχύει μετά των τροποποιήσεων που έχουν λάβει χώρα καθώς και την Πολιτική Cookies.

 

Β. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αγορές που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας

Η Εταιρεία, όπως αναφέρθηκε, μέσω της Ιστοσελίδας της επιτρέπει στους Τρίτους Πωλητές, να προβάλλουν προς το καταναλωτικό κοινό τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους μαζί με τα συνολικά πακέτα που προσφέρουν και τα οποία οι Χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να αγοράσουν μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Όλα τα πακέτα που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα πωλούνται/παρέχονται από τους Τρίτους Πωλητές και όχι από την Εταιρεία, επομένως οι ειδικοί όροι πώλησης των προϊόντων – παροχής των υπηρεσιών (π.χ. τόπος, χρόνος παράδοσης, ειδικότερες επιθυμίες του Πελάτη), θα συμφωνούνται μεταξύ του Πελάτη και του Τρίτου Πωλητή, τους οποίους η Εταιρεία αναλαμβάνει να φέρει σε επαφή μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου και με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της φόρμας επικοινωνία, e-mail κλπ.), οπότε η Εταιρεία θα οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη για την ταυτότητά της, την ταυτότητα του Τρίτου Πωλητή και τον εμπορικό σκοπό της επικοινωνίας.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν είναι ο πωλητής/πάροχος των υπηρεσιών και η τελευταία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη μεταξύ τους συμφωνία πώλησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών και δεν είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των Τρίτων Πωλητών.

Οι Τρίτοι Πωλητές είναι οι πωλητές των αγαθών και οι πάροχοι των υπηρεσιών αντίστοιχα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί καταναλωτών και είναι υπεύθυνοι για όλες τις εκ του νόμου υποχρεώσεις και εγγυήσεις. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή βεβαίωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται/παρέχονται από τον Τρίτο Πωλητή. Τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του Πελάτη που προβλέπονται από το νόμο και δεν δύνανται εκ του νόμου να περιοριστούν ή τροποποιηθούν δε θίγονται.

 

H Εταιρεία γνωστοποιεί εκ των προτέρων (προ της παραγγελίας) στον Πελάτη (με σχετική αναφορά στην Ιστοσελίδα προτού ο καταναλωτής μεταβεί στο πεδίο της πληρωμής):

– τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών/ υπηρεσιών,

– την ταυτότητα, τη διεύθυνση του Τρίτου Πωλητή, τα στοιχεία επικοινωνίας του (email, τηλέφωνο),

– τη συνολική τιμή των αγαθών/υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκτός αν λόγω της φύσης των αγαθών ή υπηρεσιών, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, οπότε θα γνωστοποιείται ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογιστεί η τιμή, 

– τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ή όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις.

 Αντίγραφο των ανωτέρω και εν γένει των λεπτομερειών του πακέτου που επέλεξε ο Πελάτης, αποστέλλεται στο email του Πελάτη μαζί με την επιβεβαίωση της σύμβασης και την απόδειξη πληρωμής ή εάν ο Πελάτης δεν έχει email παραδίδονται αυτά σε έντυπη μορφή από τον Τρίτο Πωλητή στον Πελάτη και θα υπογράφεται από αυτόν.  

Ο Τρίτος Πωλητής ευθύνεται να ενημερώσει τον Πελάτη σε σχέση με οποιαδήποτε διευκρίνιση για τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, του τρόπου παροχής της υπηρεσίας, της τιμής, των όρων παράδοσης και εκτέλεσης, των πρόσθετων επιβαρύνσεων κλπ.

 1. Όροι πώλησης και πληρωμής

Η Εταιρεία ενεργεί ως συνεργάτης των Τρίτων Πωλητών για την ολοκλήρωση των αγορών μέσω της Ιστοσελίδας της. Ο Πελάτης δια των παρόντων όρων εξουσιοδοτεί την Εταιρεία ή/και τρίτο συνεργαζόμενο με την Εταιρεία νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών να πραγματοποιεί εισπράξεις χρημάτων από τον Πελάτη για λογαριασμό των Τρίτων Πωλητών. Όλες οι πληρωμές γίνονται με πιστωτικές κάρτες (VISA, MasterCard), χρεωστικές κάρτες ή με καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, με πληρωμή IRIS ή άλλο τρόπο πληρωμής που καθορίζει η Εταιρεία κατά την αποκλειστική της κρίση. Ο Πελάτης, δια των παρόντων όρων, εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να χρεώνει τους λογαριασμούς της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας για οποιοδήποτε ποσό μπορεί να οφείλεται στην Εταιρεία ή στον Τρίτο Πωλητή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΩΛΗΤΗ.

 

 1. Αλλαγή της παραγγελίας ή υπαναχώρηση (ακύρωση)

Σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο Πελάτης υποβάλλει μια παραγγελία για ένα προϊόν Τρίτου Πωλητή στην Ιστοσελίδα,  θα πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία από την Εταιρεία στον Πελάτη, στο τηλέφωνο που δήλωσε εκείνος στην σχετική φόρμα παραγγελίας.

Ο Πελάτης στην τηλεφωνική επικοινωνία θα ερωτάται αν επιθυμεί να εκτελεστεί τελικώς η παραγγελία του ή εάν επιθυμεί κάποια αλλαγή σε αυτή, ενώ θα ενημερώνεται και από την Εταιρεία ότι σε περίπτωση που η υπηρεσία εκτελεστεί από τον Τρίτο Πωλητή χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης ενόψει και της φύσεως της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (κηδεία), ενώ για τα αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη ή είναι σαφώς εξατομικευμένα (π.χ. αγγελτήρια κηδείας, φέρετρα στα μέτρα και με τα αρχικά του αποβιώσαντος, εξατομικευμένο βιβλίο συλλυπητηρίων με τα στοιχεία/φωτογραφία του αποβιώσαντος) ή για τα αγαθά που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα (κόλλυβα, γλυκίσματα κηδειών- μνημόσυνων ή λουλούδια) δεν υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση μνημόσυνου, το οποίο έχει παραγγελθεί νωρίτερα και συγκεκριμένα πάνω από 16 Ημέρες πριν (ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένα επαρκές περιθώριο προετοιμασίας της παραγγελίας από την πλευρά του Τρίτου Πωλητή), θα δύναται προθεσμία υπαναχώρησης δεκατεσσάρων ημερών 14 ημερών από την παραγγελία. Υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης, θα βρείτε εδώ (link). Ο Τρίτος Πωλητής θα διαχειρίζεται την εκτέλεση της παραγγελίας και όχι η Εταιρεία. 

 1. Παράδοση προϊόντων – εκτέλεση των υπηρεσιών

Η παράδοση των προϊόντων-εκτέλεση των υπηρεσιών που αγοράζει ο Πελάτης μέσω της Ιστοσελίδας γίνεται από τον Τρίτο Πωλητή και όχι από την Εταιρεία, η οποία δεν αναλαμβάνει καμία τέτοια υποχρέωση. Ο Πελάτης αναλαμβάνει πλήρως τα τυχόν έξοδα παράδοσης (αν τυχόν υπάρχουν) ή άλλα έξοδα, για τα οποία όμως θα ενημερώνεται εκ των προτέρων.

 1. Εξυπηρέτηση Πελατών

Η Εταιρεία είναι διαθέσιμη μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου, για τυχόν ερωτήσεις του Πελάτη σε σχέση με την παραγγελία και τον Τρίτο Πωλητή, θα φροντίζει για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του Πελάτη με τον Τρίτο Πωλητή, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Πελάτη. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία υποστήριξη Πελατών για την αγορά των πακέτων των Τρίτων Πωλητών στην Ιστοσελίδα και ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή οποιασδήποτε τέτοιας υποστήριξης. Εάν ο Πελάτης χρειάζεται διευκρινίσεις σε σχέση με τα πακέτα ή υποστήριξη πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή στα στοιχεία που του έχουν γνωστοποιηθεί. Εάν ο Πελάτη έχει οιοδήποτε πρόβλημα να ανεύρει τα στοιχεία αυτά, μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας.

 1. Διαδικασία διεκδίκησης και επιστροφές χρημάτων

Εάν ο Πελάτης θεωρεί ότι υπάρχει έλλειψη ανταπόκρισης σε προϊόντα  που παρέλαβε ή πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιών όπως αυτά αναφέρονται στα πακέτα που επέλεξε μέσω της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή για την επίλυση του προβλήματος και για να αξιώσει τυχόν επιστροφή χρημάτων αποκλειστικά από τον Τρίτο Πωλητή.

 

Γ. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, σχεδίων, κειμένων βίντεο, και γενικά όλων των στοιχείων της Ιστοσελίδας) αποτελεί στο σύνολό του – πλην των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων συνεργατών και φορέων – πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας και εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κατά συνέπεια κανένα στοιχείο εκ των άνω εκτιθέμενων δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του αναγνωρίζεται το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης/ μεταπώλησης και εμπορικής ή οιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης συνόλου ή μέρους του αναρτημένου περιεχομένου της Εταιρείας στην Ιστοσελίδα της. Η τυχόν διενέργεια τέτοιων πράξεων που βάλουν κατά των δικαιωμάτων Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Εταιρείας συνεπάγονται την αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη για πλήρη αποζημίωση πάσης ζημίας της Εταιρείας.

 

Δ. Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΙΤΟΥ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή / ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΖΗΜΙΕΣ ΥΠΟΣΤΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ (ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ) ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Π.Χ. ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ KAI ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ/ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΦΡΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΩΛΗΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΠΩΣ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Η ΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (CLOUD SERVERS) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΙΟΥΣ Η ΑΛΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΑΛΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ Η ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Η ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΣΕΛΙΔΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΩΝ Η ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (CLOUD SERVERS).

 

Ε. Αποκλεισμός Ευθύνης για Πληροφορίες/Συμβουλές

Τα στοιχεία (περιεχόμενο και πληροφορίες) που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως παροχή πληροφοριών ή/και συμβουλών. Επίσης ουδεμία προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από τους Χρήστες περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 

ΣΤ. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Επισημαίνεται πως οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν μόνο τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε τυχόν παραπομπή σε συνδέσμους τρίτων γίνεται προς την εξυπηρέτηση των Χρηστών μας. Η παραπομπή βέβαια δεν συνεπάγεται την από μέρους μας εξασφάλιση πως οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπονται οι Χρήστες μας, ακολουθούν τα πρότυπα χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου και παρέχουν πλήρες, ποιοτικό περιεχόμενο και υπηρεσίες.  

Συνεπώς, κατά την επίσκεψη του ο Χρήστης οφείλει για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει να απευθυνθεί αμέσως στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους τυχόν παραπέμπει καθώς επίσης δεν συνδέεται με αυτούς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Ζ. Τελικές Διατάξεις – Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. 

Οι ως άνω αναφερόμενοι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών πραγματοποιηθούν διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την τήρηση των παρόντων, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 GREEK FUNERALS ONLINE I.K.E.
Μολοσσών 5, Ιωάννινα, 45221, Ελλάδα
Τηλ. Επικοινωνίας: 6977504996
Ασφαλείς Αγορές με:
© e-teLetes.gr 2023 - All Rights Reserved. Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Cookies
Powered and designed: Greek Funerals Online I.K.E.

Επιλέξτε την περιοχή στην οποία επιθυµείτε
να πραγµατοποιηθεί η κηδείαΑυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.