Τα ποιοτικότερα γραφεία τελετών στην Αρκαδία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

🗸 Φέρετρο
🗸 Σεντόνι, μαξιλάρι, πάπλωμα, κορδέλες, σάβανο
🗸 Περιποίηση νεκρού
🗸 Νεκροφόρα
🗸 Στολισμός φερέτρου [Χρυσάνθεμα]
🗸 Άνθρωποι μεταφοράς
🗸 10 Αγγελτήρια κηδείας
🗸 Ψυκτικός θάλαμος
🗸 Έκδοση Εγγράφων
🗸 Κόλυβα
🗸 Ανθοστολισμός Ναού [2 κεριά με λευκά τριαντάφυλλα]
🗸 Ηλεκτρονική Δήλωση Εξόδων Κηδείας

Τελικό σύνολο με Φ.Π.Α.

1000 €

ΒΑΣΙΚΗ

🗸 Φέρετρο (Μεταλλικό χρώμα)
🗸 Σεντόνι, μαξιλάρι, πάπλωμα, κορδέλες, σάβανο καλής ποιότητας
🗸 Περιποίηση νεκρού
🗸 Νεκροφόρα
🗸 Στολισμός φερέτρου [Χρυσάνθεμα]
🗸 Άνθρωποι μεταφοράς
🗸 10 Αγγελτήρια κηδείας
🗸 Ψυκτικός θάλαμος
🗸 Υγρομάντηλα - αντισηπτικό
🗸 Έκδοση Εγγράφων
🗸 Βιβλίο συλλυπητηρίων
🗸 Κόλυβα σε τραπέζι με λευκό πανί
🗸 Ανθοστολισμός Ναού [χαλί, 2 κεριά με λευκά τριαντάφυλλα, σύνθεση κασπώ]
🗸 Ηλεκτρονική Δήλωση Εξόδων Κηδείας

Τελικό σύνολο με Φ.Π.Α.

1300 €

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ

🗸 Φέρετρο (Μεταλλικό χρώμα διπλής βαφής)
🗸 Σεντόνι, μαξιλάρι, πάπλωμα, κορδέλες, σάβανο άριστης ποιότητας
🗸 Περιποίηση νεκρού
🗸 Νεκροφόρα
🗸 Στολισμός φερέτρου [Λευκά τριαντάφυλλα]
🗸 Άνθρωποι μεταφοράς
🗸 10 Αγγελτήρια κηδείας
🗸 Ψυκτικός θάλαμος
🗸 Υγρομάντηλα - αντισηπτικό
🗸 Έκδοση Εγγράφων
🗸 Σταυρός από άνθη
🗸 Βιβλίο συλλυπητηρίων
🗸 Κόλυβα τραπέζι με βελούδινο μπλέ πανί
🗸 Ανθοστολισμός Ναού [χαλί, inox βάθρο, 2 κεριά με λευκά τριαντάφυλλα, 2 συνθέσεις κασπώ]
🗸 Ηλεκτρονική Δήλωση Εξόδων Κηδείας

Τελικό σύνολο με Φ.Π.Α.

1700 €

Οι παραπάνω προσφορές περιλαμβάνουν ρητά τις υπηρεσίες που αναγράφονται. Δεν περιλαμβάνονται λοιπά έξοδα κοιμητηρίων, δημοτικά τέλη κ.ά.

Τα ποιοτικότερα γραφεία τελετών στην Αρκαδία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

🗸 Φέρετρο
🗸 Σεντόνι, μαξιλάρι, πάπλωμα, κορδέλες, σάβανο
🗸 Περιποίηση νεκρού
🗸 Νεκροφόρα
🗸 Στολισμός φερέτρου [Χρυσάνθεμα]
🗸 Άνθρωποι μεταφοράς
🗸 10 Αγγελτήρια κηδείας
🗸 Ψυκτικός θάλαμος
🗸 Έκδοση Εγγράφων
🗸 Κόλυβα
🗸 Ανθοστολισμός Ναού [2 κεριά με λευκά τριαντάφυλλα]
🗸 Ηλεκτρονική Δήλωση Εξόδων Κηδείας

Τελικό σύνολο με Φ.Π.Α.

1000 €

ΒΑΣΙΚΗ

🗸 Φέρετρο (Μεταλλικό χρώμα)
🗸 Σεντόνι, μαξιλάρι, πάπλωμα, κορδέλες, σάβανο καλής ποιότητας
🗸 Περιποίηση νεκρού
🗸 Νεκροφόρα
🗸 Στολισμός φερέτρου [Χρυσάνθεμα]
🗸 Άνθρωποι μεταφοράς
🗸 10 Αγγελτήρια κηδείας
🗸 Ψυκτικός θάλαμος
🗸 Υγρομάντηλα - αντισηπτικό
🗸 Έκδοση Εγγράφων
🗸 Βιβλίο συλλυπητηρίων
🗸 Κόλυβα σε τραπέζι με λευκό πανί
🗸 Ανθοστολισμός Ναού [χαλί, 2 κεριά με λευκά τριαντάφυλλα, σύνθεση κασπώ]
🗸 Ηλεκτρονική Δήλωση Εξόδων Κηδείας

Τελικό σύνολο με Φ.Π.Α.

1300 €

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ

🗸 Φέρετρο (Μεταλλικό χρώμα διπλής βαφής)
🗸 Σεντόνι, μαξιλάρι, πάπλωμα, κορδέλες, σάβανο άριστης ποιότητας
🗸 Περιποίηση νεκρού
🗸 Νεκροφόρα
🗸 Στολισμός φερέτρου [Λευκά τριαντάφυλλα]
🗸 Άνθρωποι μεταφοράς
🗸 10 Αγγελτήρια κηδείας
🗸 Ψυκτικός θάλαμος
🗸 Υγρομάντηλα - αντισηπτικό
🗸 Έκδοση Εγγράφων
🗸 Σταυρός από άνθη
🗸 Βιβλίο συλλυπητηρίων
🗸 Κόλυβα τραπέζι με βελούδινο μπλέ πανί
🗸 Ανθοστολισμός Ναού [χαλί, inox βάθρο, 2 κεριά με λευκά τριαντάφυλλα, 2 συνθέσεις κασπώ]
🗸 Ηλεκτρονική Δήλωση Εξόδων Κηδείας

Τελικό σύνολο με Φ.Π.Α.

1700 €

Οι παραπάνω προσφορές περιλαμβάνουν ρητά τις υπηρεσίες που αναγράφονται. Δεν περιλαμβάνονται λοιπά έξοδα κοιμητηρίων, δημοτικά τέλη κ.ά.

Τα ποιοτικότερα γραφεία τελετών στην Αρκαδία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Φέρετρο
Σεντόνι, μαξιλάρι, πάπλωμα, κορδέλες, σάβανο
Περιποίηση νεκρού
Νεκροφόρα
Στολισμός φερέτρου [Χρυσάνθεμα]
Άνθρωποι μεταφοράς
10 Αγγελτήρια κηδείας
Ψυκτικός θάλαμος
Έκδοση Εγγράφων
Κόλυβα
Ανθοστολισμός Ναού [2 κεριά με λευκά τριαντάφυλλα]
Ηλεκτρονική Δήλωση Εξόδων Κηδείας

Τελικό σύνολο με Φ.Π.Α.

1000 €

ΒΑΣΙΚΗ

Φέρετρο (Μεταλλικό χρώμα)
Σεντόνι, μαξιλάρι, πάπλωμα, κορδέλες, σάβανο καλής ποιότητας
Περιποίηση νεκρού
Νεκροφόρα
Στολισμός φερέτρου [Χρυσάνθεμα]
Άνθρωποι μεταφοράς
10 Αγγελτήρια κηδείας
Ψυκτικός θάλαμος
Υγρομάντηλα – αντισηπτικό
Έκδοση Εγγράφων
Βιβλίο συλλυπητηρίων
Κόλυβα σε τραπέζι με λευκό πανί
Ανθοστολισμός Ναού [χαλί, 2 κεριά με λευκά τριαντάφυλλα, σύνθεση κασπώ]
Ηλεκτρονική Δήλωση Εξόδων Κηδείας

Τελικό σύνολο με Φ.Π.Α.

1300 €

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ

Φέρετρο (Μεταλλικό χρώμα διπλής βαφής)
Σεντόνι, μαξιλάρι, πάπλωμα, κορδέλες, σάβανο άριστης ποιότητας
Περιποίηση νεκρού
Νεκροφόρα
Στολισμός φερέτρου [Λευκά τριαντάφυλλα]
Άνθρωποι μεταφοράς
10 Αγγελτήρια κηδείας
Ψυκτικός θάλαμος
Υγρομάντηλα – αντισηπτικό
Έκδοση Εγγράφων
Σταυρός από άνθη
Βιβλίο συλλυπητηρίων
Κόλυβα τραπέζι με βελούδινο μπλέ πανί
Ανθοστολισμός Ναού [χαλί, inox βάθρο, 2 κεριά με λευκά τριαντάφυλλα, 2 συνθέσεις κασπώ]
Ηλεκτρονική Δήλωση Εξόδων Κηδεία

Τελικό σύνολο με Φ.Π.Α.

1700 €

Οι παραπάνω προσφορές περιλαμβάνουν ρητά τις υπηρεσίες που αναγράφονται. Δεν περιλαμβάνονται λοιπά έξοδα κοιμητηρίων, δημοτικά τέλη κ.ά.


ΠΟΣΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕAΣ ΠΟΣΟ
ΙΚΑ 759,52 €
ΟΓΑ 800 €
ΤΕΒΕ 1.200 €
ΤΑΠ-ΟΤΕ 871,20 €
∆ΑΠ-∆ΕΗ 2.468 €
ΕΥ∆ΑΠ 668,60 €
ΤΑΜΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.000 €
ΤΑΜΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΥ∆ΚΥ) 733 €
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΤΣΑΥ) 2.870€ €
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 1.335 €
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΤΑΕ) 1.200 €
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.980€ €
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΤΑΣ) 1.784 €
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2.113 €
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ) 1.590 €
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕ∆Ε) 1.302 €
ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ) 2.300 €
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΠΩΛΩΝ(ΤΣΕΥΠ) 3.178,66 €
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(ΗΣΑΠ) 1.712,96 €
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.

Επιλέξτε την περιοχή στην οποία επιθυµείτε
να πραγµατοποιηθεί η κηδεία